Danh sách yêu thích

Danh sách yêu thích của bạn

Tên sản phẩm Giá Trạng thái
Không có sản phẩm nào được thêm vào danh sách yêu thích.

Quản lý danh sách yêu thích

Bạn có thể tạo danh sách những sản phẩm bạn muốn mua trên Giao Nước Thủ Đức – Giaonuocthuduc.net. Danh sách này cho phép bạn theo dõi các sản phẩm và nội dung sản phẩm như giá tiền, số lượng tồn kho, khuyến mãi bạn muốn thêm vào bộ sưu tập của mình, nhưng danh sách sẽ không tự động đặt hàng.

Thêm hoặc xóa các mục khỏi danh sách yêu thích

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính, hãy vào địa chỉ cửa hàng nước.
  2. Tìm kiếm hoặc duyệt qua các sản phẩm rồi chọn một mục.
  3. Ở trong ô sản phẩm phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng trái tim có chú thích khi rê trỏ chuột Thêm vào  yêu thích.
  4. Biểu tượng trái tim sẽ chuyển từ dạng đường viền sang được tộ màu đầy đủ.
  5. Nhấp 1 lần nữa vào biểu tượng trái tim, bạn sẽ đến trang này.
  6. Để xóa một mục khỏi danh sách yêu thích, bạn hãy nhấp vào nút BỎ CHỌN.

Chia sẻ danh sách yêu thích của bạn cho bạn bè

  1. Bạn hãy tìm mục CHIA SẺ TRANG NÀY bên dưới danh sách sản phẩm
  2. Chia sẻ trên mạng xã hôi bằng cách nhấp vào biểu tượng tương ứng
  3. Sao chép liên kết nằm dưới danh sách yêu thích để gửi liên kết dẫn đến trang này của bạn đã tạo ra.